slide7 slide6 slide5 slide4 slider3 slide2

" พุทโธ  พุทธะตัง  พุทธะลาภัง  ชิวหาสุวัณณัง  มุทุจิตตัง  ปิยัง  มะมะ "

งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 7 กันยา 57

ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติทรง เครื่อง จัดโดย นิสิต มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อแพ) ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมงาน

30th ส.ค. 2014
มอบประกาศนียบัตร

พิธีประสาทปริญญา ๒๕๕๗

ประมวลภาพถ่าย หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ | มจร.วังน้อย

พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี

ตามโครงการ “คณะสงฆ์สิงห์บุรีเกื้อหนุนเยาวชนคนดี ประจำปี ๒๕๕๗” โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง “วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗”  ณ วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง) อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ภาพวันคล้ายวันเกิดพระวิมลสุตาภรณ์

รวมภาพเกี่ยวกับบรรยากาศทำบุญวันคล้ายวันเกิดพระวิมลสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ณ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี…… @เครดิตภาพจากเฟซบุ๊คเพจ : วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง **การเลือกดูภาพทั้งหมดสามารถเลือกที่ “Show more” ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอัลบั๊มได้เลยนะครับ เพราะภาพจะถูกซ่อนไว้อยู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กเพื่อเปิดดูภาพทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้นและเป็นปลั๊กอินของFB เขาครับ **

กิจกรรมวัดพิกุลทอง

รวมภาพเกี่ยวกับบรรยากาศกิจกรรมบุญประจำภายในวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี…… @เครดิตภาพจากเฟซบุ๊คเพจ : วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง **การเลือกดูภาพทั้งหมดสามารถเลือกที่ “Show more” ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอัลบั๊มได้เลยนะครับ เพราะภาพจะถูกซ่อนไว้อยู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กเพื่อเปิดดูภาพทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้นและเป็นปลั๊กอินของFB เขาครับ **

ภาพงานรับแต่งตั้งพระบัญชาฯเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

รวมภาพเกี่ยวกับงานรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี “พระวิมลสุตาภรณ์” (ประจวบ สุธีโร) น.ธ.เอก ป.ธ. ๔ พธ.ม.(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…… @เครดิตภาพจากเฟซบุ๊คเพจ : วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง **การเลือกดูภาพทั้งหมดสามารถเลือกที่ “Show more” ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอัลบั๊มได้เลยนะครับ เพราะภาพจะถูกซ่อนไว้อยู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กเพื่อเปิดดูภาพทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้นและเป็นปลั๊กอินของFB เขาครับ ** (ลิงค์ดูภาพผ่านเฟซนะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.615975375166602.1073741849.459348270829314&type=3)

ภาพเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ปี 57

รวมภาพเกี่ยวกับเวียนเทียน “วันอาสาฬหบูชา” พระเดชพระคุณ “พระวิมลสุตาภรณ์” เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี กิจกรรมเวียนเทียนของวัดพิกุลทองนั้น จัดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ ทำบุญแล้วเวียนเทียนต่อเลย เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำภาระหน้าที่ต่อได้ …… @เครดิตภาพจากเฟซบุ๊คเพจ : วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง **การเลือกดูภาพทั้งหมดสามารถเลือกที่ “Show more” ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอัลบั๊มได้เลยนะครับ เพราะภาพจะถูกซ่อนไว้อยู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กเพื่อเปิดดูภาพทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้นและเป็นปลั๊กอินของFB เขาครับ ** (ลิงค์ดูภาพผ่านเฟซนะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612145762216230.1073741848.459348270829314&type=3)

ภาพญาติโยมมาร่วมกันเจริญพระพุทธคุณ 108 จบ

รวมภาพเกี่ยวกับญาติโยมมาร่วมเจริญพระพุทธคุณ 108 จบ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของชาวสิงห์บุรี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …… @เครดิตภาพจากเฟซบุ๊คเพจ : วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง **การเลือกดูภาพทั้งหมดสามารถเลือกที่ “Show more” ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอัลบั๊มได้เลยนะครับ เพราะภาพจะถูกซ่อนไว้อยู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กเพื่อเปิดดูภาพทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้นและเป็นปลั๊กอินของFB เขาครับ ** (ลิงค์ดูภาพผ่านเฟซนะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608208872609919.1073741847.459348270829314&type=3)

ภาพถ่ายโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี

รวมภาพเกี่ยวกับบรรยากาศโรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี…… @เครดิตภาพจากเฟซบุ๊คเพจ : วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง **การเลือกดูภาพทั้งหมดสามารถเลือกที่ “Show more” ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอัลบั๊มได้เลยนะครับ เพราะภาพจะถูกซ่อนไว้อยู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กเพื่อเปิดดูภาพทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้นและเป็นปลั๊กอินของFB เขาครับ ** (ลิงค์ดูภาพผ่านเฟซนะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.606779446086195.1073741846.459348270829314&type=3)

เจ้าภาพทำบุญโครงการอบรม ปี 57

รวมภาพเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี…… @เครดิตภาพจากเฟซบุ๊คเพจ : วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง **การเลือกดูภาพทั้งหมดสามารถเลือกที่ “Show more” ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละอัลบั๊มได้เลยนะครับ เพราะภาพจะถูกซ่อนไว้อยู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กเพื่อเปิดดูภาพทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้นและเป็นปลั๊กอินของFB เขาครับ ** อัลบั๊มที่ 1 เรื่อง “โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 2, 3 “   (ลิงค์ดูภาพผ่านเฟซนะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.587967977967342.1073741837.459348270829314&type=3)...

รวมภาพกิจกรรมปี57

รวบรวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ดึงภาพมาจากเฟซบุ๊คของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง เพื่อให้ทุกท่านได้ชมเป็นทัสสนานุตตริยะกันนะ อัลบั๊มที่ 1 ชื่อเรื่องว่า “วันวานของเรา” อัลบั๊มที่ 2 ชื่อว่า “กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี2557″ อัลบั๊มที่ 3 ชื่อว่า “พิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค 3″ อัลบั๊มที่ 4 ชื่อว่า “สอบบาลี”  อัลบั๊มที่ 5 ชื่อว่า “ภาพกิจกรรมสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ สมศ” ...

คำคมคมธรรมะ

# ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pages/มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

โครงการค่ายแพทย์”จีน”มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาสาพัฒนาสุขภาพ

โครงการค่ายแพทย์”จีน”มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เก็บภาพบรรยากาศงานอาสาพัฒนาสุขภาพ เกี่ยวกับญาติโยมสาธุชนผู้มาใช้บริการ “ฝังเข็ม” ฟรี..! ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ “สถานที่ปฏิบัติธรรม”วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี # ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pages/วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

ภาพวันสงกรานต์

# ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pages/วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

กิจกรรมการเลือกตั้ง “นายกองค์กรบริหารนิสิต”และถวายมุทิตา

# ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pages/มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

ภาพเมื่องานปฏิบัติธรรม ณ วัดประดับ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

# ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pages/มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

Pages:1234»